Sự kiện

Chuỗi sự kiện tuần mới trong Tam Quốc Chiến Chibi từ ngày 9/11.

Chuỗi sự kiện tuần mới trong Tam Quốc Chiến Chibi...

Chuỗi sự kiện in-game hấp dẫn của Tam Quốc Chiến Chibi bắt đầu từ ngày 9/11. Đây là cơ hội để các qu...

13:47 09/11/202009/11/2020