Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không?

16:50 22/07/2020

Quân đoàn là một tính năng quen thuộc trong các tựa game online hiện nay và Tam Quốc Vô Song 3D cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều điều cần làm rõ về tính năng này, điển hình như:

1. Thông tin cơ bản.

  • Một quân đoàn bao gồm tối đa 50 thành viên, bao gồm một Quân đoàn trưởng và có thể có thêm nhiều Phó đoàn trưởng cùng thành viên.

  • Quân đoàn trưởng có thể nhường chức, giáng chức, bổ nhiệm, phê duyệt hoặc kick các thành viên trong quân đoàn.

  • Phó đoàn trưởng có thể phê duyệt hoặc kick các thành viên trong quân đoàn.

  • Quân đoàn trưởng không online 72 tiếng sẽ bị giáng chức, quyền Quân đoàn trưởng sẽ thuộc về Phó đoàn trưởng có lực chiến cao nhất.

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

2.  Hoạt động Quân đoàn.

- Báo danh quân đoàn: Báo danh thường bằng 1000 tiền đồng hoặc Báo danh hào hoa bằng 10NB để tăng cống hiến và EXP quân đoàn (nên sử dụng Báo danh hào hoa).

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

- Cống hiến quân đoàn: Tăng kinh nghiệm quân đoàn, cống hiến và huân chương quân đoàn (1 ngày 3 lần). Có 3 mốc là Cống hiến tiền đồng (3000 tiền đồng), Tinh anh (5NB), Chí tôn (10NB).

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

- Kỹ thuật quân đoàn: Tiêu tốn huân chương và tiền đồng để nâng cấp kỹ năng (Báo danh, Giảm thuế, Dmg Boss).

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

- Boss quân đoàn: Nơi để kiếm tài nguyên, đặc biệt là điểm quân đoàn và mảnh tướng.

  • Hai lần chiến đấu 1 ngày, reset vào 0h hàng ngày.

  • Thành viên tham gia nhận thưởng theo giai đoạn máu Boss.

  • Lần lượt khiêu chiến Boss.

  • Boss reset hàng tuần, bắt đầu lại với Boss đầu tiên.

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

- Lãnh Địa Tranh Bá: Là khu vực để kiếm nguyên liệu, chủ yếu là điểm quân đoàn và quỹ quân đoàn.

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

3. Cửa hàng quân đoàn.

Là nơi sử dụng điểm quân đoàn để mua vật phẩm. Có thể làm mới 35 lần 1 ngày (giá làm mời 5NB).

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

4. Tu luyện.

Đây là tính năng cực kì quan trọng trong Quân đoàn. Tính năng này giúp tăng toàn bộ thuộc tính của võ tướng, sử dụng nguyên liệu nâng cấp là quỹ quân đoàn.

Quân Đoàn có thực sự quan trọng trong Tam Quốc Vô Song 3D hay không? - gametac

Hình ảnh minh họa.

Tính năng Tu luyện chỉ nâng cấp thuộc tính của người chơi riêng lẻ, nhưng do sử dụng đơn vị tiền là quỹ quân đoàn nên đòi hỏi người chơi phải cùng nhau tham gia Lãnh địa tranh bá. Chính vì vậy, Lãnh địa tranh bá là hoạt động gần như bắt buộc của trò chơi.

Bài viết liên quan